Představení

Národní ústav pro výzkum inovativních technologií (NUVIT) je nově vzniklou neziskovou výzkumnou organizací.

Hlavním posláním ústavu je sdružování předních odborníků z akademické a komerční sféry v projektech autonomních technologií, nezbytně vyžadujících komplexní mezioborovou spolupráci. Napříč projekty se NUVIT soustředí na systematické uplatňování metod automatické interpretace znalostí.

Narozdíl od zavedených přístupů NUVIT aktivně čelí omezením pevné struktury a statistického zpracování dat, která jsou obvyklá pro většinu konvenčních informačních zdrojů a systémů. Protože překonání těchto omezení předpokládá specifickou pozornost v úrovni technické reprezentace dat a zpracovávání přiřozených jazyků, provádí NUVIT výzkum a vývoj technologií zejména v těchto oblastech. Motivací tohoto přístupu není diskvalifikace relačního či statistického zpracovávání, ale vytvoření technického základu, který je nezbytný pro kontinuální transformaci lidských znalostí do strojově čitelného tvaru a jejich aplikování formou umělé inteligence.